Personvern – GDPR

EFFEKTIV TRENING - MAKSIMAL FREMGANG

TERSKELTRENING AS personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan TERSKELTRENING AS samler inn og bruker personopplysninger.

TERSKELTRENING AS, ved CEO er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  Det daglige ansvaret kan være delegert for ulike virksomhetsområder.  Delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret.  Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningslovens §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningslovens §18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på timebestillingsplattform til TERSKELTRENING AS

Daglig leder har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger på TERSKELTRENING ASs påmeldingsplattform.

TERSKELTRENING ASs timebestillingsplattform benyttes av TERSKELTRENING AS og TERSKELTRENING ASs kunder til å motta timebestillinger, behandle kundearkiv og til å behandle fakturering og betalinger for tjenester.

Informasjon som innhentes ved registrering av timebestilling og ved testing er:

Fornavn og etternavn

Fødselsdato

Kjønn

Epostadresse

Telefonnummer

Postadresse

Hvis påmelder/betaler/fakturamottaker er en annen enn kunde innhentes tilsvarende informasjon om fakturamottaker.

Fødselsdato og kjønn er nødvendig for at du skal få riktige testresultater. Kombinasjon av fødselsdato og navn benyttes også for å kunne koble testresultatene til din kundeprofil.

Epostadresse og telefonnummer er nødvendig for at TERSKELTRENING AS skal kunne kontakte deg med viktig informasjon om avtalen, som for eksempel avlysninger eller endringer i tidsplaner.

Postadresse er nødvendig for eventuell ettersending av faktura eller for oppfølging av fakturaer som ikke betales til rett tid. 

Dataene som er lagret benyttes til to formål:

For at TERSKELTRENING AS skal kunne yte deg best mulig service før, under og etter testing.

For at resultater fra testing skal være tilgjengelig for flest mulig

Sørge for at du får levert riktig testresultat.

Sende deg nødvendig informasjon i forkant av testing.

Hvem har tilgang til data som er lagret om deg?

Personopplysninger vil være tilgjengelig for de i TERSKELTRENING AS som trenger det for å yte deg service.

Personopplysninger som du registrerer hos TERSKELTRENING AS utleveres ikke til andre virksomheter eller organisasjoner uten at du har gitt et frivillig, aktivt og informert samtykke til utlevering.

Sletting

Du kan be om at data blir slettet fra våre registre. 

Sletting av data skjer ved at du kontakter TERSKELTRENING AS.

En prosess med sletting skal ta maksimalt 30 dager.  Hvis data ikke kan slettes skal du innen 30 dager motta tilbakemelding om hvilke data som ikke kan slettes og begrunnelse.  Du skal motta bekreftelse når data er slettet.

Endringer

TERSKELTRENING AS kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever ditt samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår via registrert epost adresse.

Dine rettigheter

Du kan når som helst redigere dine kontaktopplysninger og trekke tilbake eller gi samtykke til kommunikasjon ved å ta kontakt med TERSKELTRENING AS. Kontaktopplysninger finner du på http://terskeltrening.no.

Ønsker du å få tilsendt alle personopplysninger salongen har lagret om deg må du kontakte oss. Kontaktopplysninger finner du på http://terskeltrening.no.

Dersom du krever dataportabilitet, som er retten til å ta med seg egne personopplysninger til en annen virksomhet, gjelder denne retten kun personopplysninger som du selv har gitt til oss. Det vil si kontaktinformasjonen din.

Personvernombud

Har du spørsmål om eller er uenig i hvordan TERSKELTRENING AS behandler personopplysninger, kan du sende en e-post der du beskriver hva din henvendelse gjelder. Kontaktopplysninger finner du på http://terskeltrening.no.

Du kan klage på hvordan TERSKELTRENING AS behandler dine personopplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no , telefon: 22 39 69 00.

Dato: 24.05.2018